Statik ve Dinamik Web site Arasındaki Farklar Nedir?

Bir sitenin kurulmasına karar verilmesinin ardından, üzerinde ilk anlaşılacak olan konu, sitenin dinamik bir yapıya mı yoksa statik bir yapıya mı sahip olacağının belirlemesi olmalıdır. Bu kararın; tasarım, kodlama, logo, etiket ve sistem gibi alınacak olan diğer bütün kararlardan önce alınması gereklidir.

Diğer bütün kararlar; statik website için farklı, dinamik website için çok daha farklı bir şekilde alınır ve sonuçları itibariyle de birbirlerinden oldukça ayrışırlar.

Web Sayfası Türleri Nelerdir?

Web sayfaları, statik ve dinamik olmak üzere iki türe ayrılıyor. Statik ve dinamik website türleri nihai kararın üzerinde yoğunlaşacağı iki farklı tarzı ifade ediyor.

Statik Web Sayfası Ne Demek?

Statik website durağan bir yapıyı temsil ediyor. Site içerisinde yapılacak olan güncellemeler oldukça azdır. Güncellemenin az olması, bu sitelerin durağan bir yapıya bürünmesini temsil ediyor.

Statik siteler, daha çok tanıtım amaçlı olarak kurulacak olan sitelerde tercih ediliyor. Amaç genel olarak tanıtımın gerçekleştirilmesi olduğundan, ziyaretçilerle çok fazla etkileşim sağlanmıyor. SEO uyumlu içeriklerin üretilip yayınlanması pek tabi mümkün olabiliyor. Bu sayede siteye trafik de sağlanabiliyor. Ancak, SEO puanı zamanla düşme eğiliminde oluyor.

Dinamik Web Sayfası Ne Demek?

Dinamik website hareketli bir yapı içerisinde bulunuyor. Site, her daim bir güncelleme ihtiyacına sahip oluyor. Güncelleme yapıldıkça da yeni gelişmelere ayak uydurulabiliyor. Bu da sitenin hareketli bir yapıya bürünmesini sağlıyor.

Ziyaretçiler ile etkileşim sağlanabiliyor. Aynı zamanda, site içerisindeki içerikler, sürekli olarak gözden geçirilip yönetilebiliyor. SEO uyumlu çeşitli içerikler üretilmesi ve çeşitli gerekliliklerin yerine getirilmesi ile SEO puanı artan bu tarz sitelerin, güncellemelerle desteklenmesiyle de SEO puanı çok daha uzun ömürlü olabiliyor.

Bu tarz siteler, içerisinde iki tür kodlama barındırıyor. Bunlar;

  • Frontend,
  • Backend, gibi kodlamalardır.

Yönetici ve kullanıcı dostu olan bu kodlamalarla birlikte site içerisindeki içerikler yönetilebiliyor, ziyaretçilerin yaşadığı deneyimler üst düzeye çıkartılabiliyor. Bu da SEO puanının artmasına sebep oluyor.

Frontend ve Backend Kodlama Nedir?

Frontend kodlama, sitelerdeki arayüzü oluşturan ve site ziyaretçilerine kullanıcı deneyimi sağlayan bir kodlama türü olarak tanımlanabilir.

Backend kodlama, sitelerdeki arka planı oluşturan bir kodlama türüdür.

Statik Ve Dinamik Website Arasındaki Farklar Nedir?

Birbirine tamamen zıt iki farklı türde siteler oldukları için, aralarında oldukça bariz farklılıklar bulunuyor. Bunlar;

  • Statik bir kuruluma sahip olan sitelerin içerikleri sabit bir yapıdadır. Sitenin düzenlenmesi esnasında değiştirilemiyor. Dinamik sitelerin içerikleri tercihe göre oluşturulabiliyor. İstenildiği zamanda değiştirilebiliyor.
  • Statik sitelerde sadece HTML, Javascript ile CSS kodlamaları bulunuyor. Ancak dinamik sitelerde, PHP, JSP, MySQL ve ASP.NET gibi sunucu taraflı programla kodları da ekstra olarak var olabiliyor.
  • Arama motorları tarafından sıralanan siteler arasında, statik olanlar daha yoğun bir şekilde bulunabiliyor. Bunun sebebi, site hızlarının daha fazla olmasından kaynaklanıyor. Ancak, dinamik sitelerin SEO uyumları daha fazla olduğu ve güncellemeleri her daim yapıldığı için arama motoru sıralamalarında, üst sıralarda yer alma ihtimalleri çok daha fazla oluyor.
  • Statik siteler, çok fazla maliyet yükü getirmeyen bir özelliğe sahiptirler. Güncellemelere ihtiyaç duymamasından ötürü geliştirme maliyetleri yok denecek kadar azdır. Ekstra bir olay yaşanmadıkça da bakıma girmezler. Bu sebeple, bakım maliyetleri de yoktur. Dinamik sitelerde ise hem bakım maliyetleri hem de geliştirme maliyetleri oldukça fazladır.
  • Dinamik siteler çok daha güvenlikli bir işleve sahiptir. Fakat, aynı durum statik siteler için söz konusu değildir.

Görüldüğü üzere iki türünde birbirlerine göre pozitif ve negatif yönleri mevcuttur. Bir sitenin yapılmasına karar verilmeden önce, bu iki türün iyi analiz edilmesi gerekiyor.

Hangi Türün Seçileceğine Nasıl Karar Verilir?

Dinamik bir site, günümüzün şartlarına daha uygun gibi gözükse de yapılacak olan seçim bu doğrultuda alınmamalıdır. Web sitesinin oluşturulma amacı, hangi türün seçileceğinde en önemli etkendir.

Eğer sadece bilgi içeriklerinin paylaşılacağı bir blog sitesi açılmak isteniyorsa ve sermaye kaynağı da fazla değilse, statik bir site açmak daha mantıklı olabilir. Ancak, ürün satışına yönelik bir amaç doğrultusunda bir site açılması planlanıyorsa, dinamik bir site açılması daha uygun olabilir. Karar, amacın tam olarak ne olduğu ile ilgilidir.

0 Shares:
Önerilenler
Daha Fazla

Webp Nedir ?

Sitelerin hızlı açılması sunucu özellikleri kadar sitenin sahip olduğu görsel boyutlarıyla da ilgilidir. Optimize edilmiş görseller her zaman…